Onko moottoripyörien liikkuminen VAO-kaistan kautta sallittua?

Suurten kaupunkien ajoneuvoille (VAO) on varattu ajoittain tai pysyvästi suurissa kaupungeissa liikenteen ruuhkautumisen vähentämiseksi, etenkin niissä tunneissa, joissa on suurin tulo. Lisäksi se on toimenpide, jonka avulla voidaan myös vähentää pilaantumista ja se on tärkeä aika ja taloudellinen säästö käyttäjille, jotka voivat käyttää sitä. Näiden kaistojen toiminta aiheuttaa yleensä paljon epäilyksiä, ja yksi niistä liittyy siihen, minkä tyyppiset ajoneuvot voivat liikkua sen läpi. Seuraavassa artikkelissa vastataan erityisesti kysymykseen: onko sallittua, että moottoripyörät liikkuvat HOV-kaistan kautta?

Seuraavat vaiheet:

1

Vastaus kysymykseen siitä, sallitaanko moottoripyörät liikkua HOV-kaistalla, on kyllä, joten voimme tarkistaa sen yleisissä kiertosäännöissä, joissa on täsmennetty, että tällaisia ​​kaistoja voidaan käyttää vain moottoripyörillä, autoilla ja sekoitettavat ajoneuvot .

2

Siinä todetaan myös, että ainoastaan ​​henkilöiden kuljetukseen tarkoitettuihin ajoneuvoihin saa kuljettaa vain sellaisia ajoneuvoja, joiden suurin sallittu massa ei ylitä 3500 kiloa, ja että siinä on käytössä niiden merkkien määrä, jotka on merkitty merkkeihin tien ympärillä.

3

Tästä huolimatta löydämme joitakin poikkeuksia, kuten:

  • Vammaiset ajoneuvot on merkitty oikein, vaikka ne ovat vain kuljettajan käytössä.
  • Bussit, joiden massa on yli 3500 kg, ja nivelbussit matkustajien lukumäärästä riippumatta.
  • Poliisin tai palomiehen kaltaisten viranomaisten ajoneuvot sekä tien terveys- tai kunnossapitopalvelut.

4

On myös tärkeää tietää, että HOV-kaistan luokitus voi olla väliaikainen tai pysyvä, sekä vastaavan liikenneviranomaisen laatima aikataulu. Normaalisti aikataulu vahvistetaan kierron tilan mukaan, ja on mahdollista, että tietyissä olosuhteissa tai turvallisuussyistä viranomaiset sallivat muiden ajoneuvojen liikkumisen HOV-kaistan kautta.